Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  IV. obvod

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta, pešia zóna, hrabanie, vývoz

– kontrola a čistenie kanálov a dažďových vpustí ( Mariaánska, Zvončeková, Sadová, Stromová….)

– rozvoz obedov pre dôchodcov