Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na utorok )

– zimná údžba mesta (solenie ciest a chodníkov)

– vývoz odpadových vôd

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– separovanie odpadu v hale

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov