Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  III. obvod

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– zimná údžba mesta (solenie ciest a chodníkov)

– údržba mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov