Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh streda, štvrtok)
– vývoz mestských košov
– upratovanie okolia stojísk
– vývoz odpadu z nedostupných lokalít
– vývoz veľkoobjemových kontajnerov
– vývoz odpadových vôd
– upratovanie mesta
– separovanie odpadu v separačnej hale