Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného odpadu ( stojiská ) 

– čistenie a vývoz mestských a psích košov 

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– údržba mesta