Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na pondelok)

– vývoz mestských košov

– čistenie mesta

– kontrola rozvádzačov verejného osvetlenia