Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– zimná údržba ciest a chodníkov v meste ( solenie )

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov