Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– zber vianočných stromčekov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty ) 

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– zimná údržba mesta ( solenie, chodníky, zastávky, prechody)

– rozvoz obedov pre dôchodcov