Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– zimná údržba mesta ( odhŕňanie snehu, solenie )

– rozvoz obedov pre dôchodcov