Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov

– rozvoz obedov pre dôchodcov