Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh štvrtok)
– vývoz separovaného odpadu (stojiská)
– vývoz veľkoobjemových kontajnerov
– čistenie mesta (haluzoviny)
– čistenie mesta (pešia zóna)
– separovanie odpadu (hala)
– čistenie dažďových vpustí
– rozvoz obedov
– odstraňovanie vianočnej výzdoby