Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– vývoz a pristavenie veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna, krajnice 

– oprava verejného osvetlenia 

– rozvoz obedov pre dôchodcov