Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských košov

– zber a vývoz vianočných stromčekov

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta, pešia zóna, cintoríny

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– rozvoz obedov pre dôchodcov