Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov II. obvod

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– likvidácia čiernych skládok ( Malý Majer )

– rozvoz obedov pre dôchodcov