Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– nakladanie a vývoz skla zo zberného dvora

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– zimná údržba mesta ( ulice, chodníky, solenie, odhŕňanie snehu )

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov