Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných pblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– zimná údržba mesta ( solenie, čistenie chodníkov, cinroríny )

– rozvoz obedov pre dôchodcov