Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz separovaného zberu stojiska 

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– odvoz haluzoviny Nová ulica 

– príprava volebných stĺpov  

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov