Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného odpadu ( stojiská )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu   (hala, plasty)

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie krajníc a kanálových vpustí

– čistenie krajníc

– oprava verejného osvetlenia

– príprava volebných stĺpov