Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu  ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov I. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta pešia zóna, zámocký park

– oprava mostíka pri MKIC

– orezy nebezpečných stromov a kríkov, vývoz po orezoch

– rozvoz obedov pre dôchodcov