Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– orezy nebezpečných stromov a úpravy kríkov

– čistenie krajníc (Vinohradská, Zvončeková, Kosatcová M.Benku )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– rozvoz obedov pre dôchodcov