Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov IV. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie  a úprava prostredia Nový cintorín

– čistenie krajníc

– pokládka mostíka pri MKIC

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov