Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie krajníc, upratovanie ulíc po zimnej údržbe

– čistenie, vývoz bio odpadu ( Zámocký park, Nový cintorín )

– rozvoz obedov pre dôchodcov