Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– vývoz bio odpadu po orezoch ( cintoríny )

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov