Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu (okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov III. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava verejného rozhlasu

-rozvoz obedov pre dôchodcov