Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská ( papier po obede )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– zber a vývoz bio odpadu po orezoch stromov a kríkov

– vodorovné značenie pred bytovým domom ul. J. Kráľa

– pokračuje oprava mostíka MKIC

– rozvoz obedov pre dôchodcov