Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok ) 

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– likvidácia čiernych skládok, zvoz po upratovaní mesta

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– oprava verejného osvetlenia

– príprava na opravu výtlkov ( vyrezávanie asafaltu )

– rozvoz obedov pre dôchodcov