Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá do obeda ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská ( po obede )

– vývoz septikov

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov 

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– príprava na kvetinovú výzdobu mesta,

– čistenie ulíc po zimnej údržbe ( Na Vyhliadke, Pri  Greftoch )

– rozvoz obedov pre dôchodcov