Výkaz činností za 25. októbra 2021

vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok ) 

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– likvidácia čiernych skládok, 

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta po zimnej údržbe ( ulice Orechová, Na Vyhliadke, Liesková a Dubová ) 

– oprava mestského rozhlasu 

– čistenie mesta 

– rozvoz obedov pre dôchodcov