Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov IV. obvod

– čistenie a vývoz mestských košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– vývoz bio odpadu po orezoch ( Malý park )

– čistenie mesta pešia zóna

– kontrola, skúška a oprava verejného rozhlasu

– rozvoz obedov pre dôchodcov