Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– sadenie kvetov do kvetináčov – mesto

– opravy výtlkov na mestských komunikáciách

– orezy nebezpečných stromov a kríkov (Kalinčiakova )

– oprava verejného rozhlasu

 

–