Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na pondelok aj utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– začíname s kosením zelených plôch mesta

– čistenie mesta pešia zóna

– rozvoz obedov pre dôchodcov