Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok)

– vývoz kounálneho odpadu z nedostupných oblastí

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta

– úprava plôch pri MKIC

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov