Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu ( stojiská )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– čistenie dažďových kanálov ( Nám. SNP )

– ručné, strojové kosenie zelených plôch mesta ( Železničná )

– kontrola verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov