Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu  ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( Zámocký park )

– čistenie kanálov a dažďových vpustí

– oprava výtlkov na komunikáciách mesta

– kontrola verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov