Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– vývoz bio odpadu po orezoch

– rozvoz obedov pre dôchodcov