Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská 

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– výsadba kvetinovej výzdoby mesta

– údržba mechanizmov

– rozvoz obedov pre dôchodcov