Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– vývoz separovaného zberu ( sklo)  stojiská

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– úprava Zámockého parku pred kultúrnou udalosťou "Cirkulart"

– oprava chodníka ( parkovisko Billa)

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov