Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz septikov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz (cintoríny, sídlisko Budovateľská )

– opravenie výkopu ul. Sadová

rozvoz obedov pre dôchodcov