Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– inštalácia závesných kvetináčov v meste

– rozvoz obedov pre dôchodcov