Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

-čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové, ručné kosenie zelených plôch mesta ( Kukučínova, Vajanského)

– rozvoz obedov pre dôchodcov