Výkaz činností za 19. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– polievanie kvetov výsadby mesta

– ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz 

– rozvoz obedov pre dôchodcov