Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vzvoz komunálneho odpadu, okruh na stredu

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov  I. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– strojové zametanie ( cyklotrasa )

– ručné, strojové kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– čistenie mesta pešia zóna

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov