Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu  stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové a ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz ( Nový cintorín )

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– oprava verejn´ho osvetlania

– rozvoz obedov pre dôchodcov