Výkaz činností za 20. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na stredu )

– vývoz separovaného zberu od rodinných domov IV. obvod

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie a vývoz mestských košov

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– oprava verejného osvetlenia

– rozvoz obedov pre dôchodcov