Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na štvrtok)

– vývoz komunálneho odpadu z nedostupných oblastí

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– vývoz separovaného zberu stojiská

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zńa

– ručné kosenie, hrabanie

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov