Výkaz činností za 25. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– ručné kosenie zelených plôch mesta ( cyklomaratón )

– čistenie mesta pešia zóna

– polievanie kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov