Výkaz činností za 28. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu, dve vozidlá ( okruh na utorok )

– vývoz septikov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– polievanie, úprava kvetinovej výzdoby mesta

– strojové aj ručné kosenie zelených plôch mesta

– príprava na opravy výtlkov na komunikáciách mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov