Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na štvrtok )

– čistenie mesta

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– čistenie mesta pešia zóna

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– ručné a strojové kosenie zelených plôch mesta ( J.Kráľa, Ružová )

– polievanie kvetov

– vývoz septikov 

– rozvoz obedov pre dôchodcov