Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na piatok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové , ručné kosenie zelených plôch mesta

– polievanie stromov a kvetinovej výzdoby mesta

– rozvoz obedov pre dôchodcov