Výkaz činností za 17. októbra 2021

– vývoz komunálneho odpadu ( okruh na pondelok )

– vývoz separovaného zberu stojiská

– čistenie a vývoz mestských a psích košov

– pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov

– triedenie separovaného zberu ( hala, plasty )

– čistenie mesta pešia zóna

– strojové , ručné kosenie zelených plôch mesta, hrabanie, vývoz

– oprava výtlkov na mestských komunikáciách, príprava na asfaltovú zálievku

– rozvoz obedov pre dôchodcov

– nakládka a vývoz skla